Mental Miljøtræning instruktøruddannelse # 2024-2025

Mental miljøtræning instruktøruddannelse # 2024-2025


Mental miljøtræner uddannelsen er en ny og helt unik uddannelse,
hvor vi bruger elementer og miljøudfordringer til at udvikle hundens selvtillid og styrke den mentalt. Teorien på uddannelsen tager sit udgangspunkt i Anders Hallgren og David Selin's mangeårige erfaring som hundepsykolog og Anderes bøger om hundepsykologi og mental aktivering. I SearchHouse smelter det sammen med vores unikke træningsform og faciliteter til mental miljøtræning, hvor alt foregår 100% på hundens præmis og initiativ. Vi bruger udelukkende positive træningsmetoder, R+ og R-, hvor vi vil friste hunden med en forstærkning, oftest lækre godbidder, og fjerner fysisk og mentalt pres, når det er nødvendigt.

Mental miljøtræner uddannelsen er en overbygning til hundetrænere og instruktører, det gerne vil lære at bruge miljø og miljøtræning, til at styrke og udvikle hundens selvtillid og mentale sundhed, men ikke nødvendigvis. Der er også plads til hundeførere det gerne vil lære at styrke sine egne hundes mentale udvikling.

Mental miljøtræning handler ikke om at hoppe op og ned, eller ind og ud, af og på alle tænkelige ting. Slet ikke!
Mental miljøtræning handler derimod om at løfte hunden mentalt, og styrke dens selvtillid, eller helt præcist at lade hunden gøre det selv. At bruge miljøet til at møde hunden der hvor den er, og bygge træningen op ud fra hundens niveau og ambitioner, ikke hundeførerens.
Det er ikke miljøbaner der er det vigtige, det er træningsmetoden og filosofien bag, der er det vigtige.  
Vi vil på uddannelsen i teori og praktik gennem de 12 måneder, lære at tilrettelægge træningen for den enkelte hund, så hunden får progression ud fra dens mentale standpunkt. 

Uddannelsens indhold
Uddannelsen består af både teoretisk undervisning og praktisk træning. Der er undervisning og træning en weekend i gennemsnit hver måned fra april 2024 til og med marts 2024, i alt 11 weekender. De 11 weekender er fordelt på 4 weekender med teori og 7 weekender med praktisk træning og eksamen.

Anders Hallgren og David Selin fra hundepsykologuddannelsen i Sverige er de primære undervisere de 4 weekender med teori. Johnny Bastian og Tanja Benn er instruktører i de weekender med praktisk træning. 

7 weekender med praktisk træning
Den første weekend starter vi introduktion til uddannelsen, og går i dybden med principperne bag uddannelsen og så tager vi hul på praktiske træning.
Den første weekend er det deltagernes egne hunde der trænes både lørdag og søndag.

Herefter vil der være arrangeret hunde til et træningsforløb over et antal træningsgange, så vi får det optimale forløb hvor vi ser mange og forskellige hunde, men også kan følge hunde i et forløb, og den enkelte hundes progression og udvikling i træningen. 

Til den afsluttende prøve, vil det primært være hunde der ikke har prøver mental miljøtræning før.

Er du ordblind, skal du ikke afholde dig fra at være med, der vil ikke være afleveringer der kræver skriftlige færdigheder.
Døve med tolk har gennemført uddannelsen sidste år, så det er heller ikke en begrænsning. 

Du vil i både teori og praktik blive undervist efter de nyeste træningsteknikker og metoder, og med den nyeste vinden indenfor hundepsykologi. Træningen er alene baseret på positiv forstærkning og altid med udgangspunkt i den enkelt hund.

4 weekend med teori
Hver weekend vil have et overordnet tema, som alle tager udgangspunkt i Anderes Hallgrens bøger og seminarer om samme emner. Tilsammen giver de 4 weekender en solid og god teoretisk viden om den nødvendige psykologi, der ligger til grund for mental træning af hunde.

De overordnet temaer for 4 weekender
Stress
Drivkraft og Motivation  (Drivkraft och motivation)
Opdragelse og Kontrol (Uppfostran och kontroll)
Berigelse (Berikning)

-- læs meget mere om de enkelte temaer længere nede

Derudover indeholder uddannelsen   

 • Teorien og ideologien bag uddannelsen

 • Tilrettelægning og udviklingen af praktisk træning

 • Brug af miljøet som mentaltræning

 • Praktiske træning - hundens initiativ

Uddannelse kalender
Der er undervisning følgende weekender,
lørdag og søndag fra kl. 9:00 - ca.16:00

2024: 
13-14. april: Praktisk træning med Tanja Benn og Johnny Bastian
18-19. maj: Teoriweekend med Anders Hallgreen (Stress)
15-16. juni: Praktisk træning med Tanja Benn og Johnny Bastian
24-25. august: Teoriweekend med Anders Hallgreen (Drivkraft og motivation)
21-22. september: Praktisk træning med Tanja Benn og Johnny Bastian
12-13. oktober: Teoriweekend med Anders Hallgreen (Kampen om kontroll)
9-10. november: Praktisk træning med Tanja Benn og Johnny Bastian
14-15. december: Praktisk træning med Tanja Benn og Johnny Bastian
2025:
11-12. januar: Teoriweekend med David Selin (Berikning)
8-9. februar: Praktisk træning med Tanja Benn og Johnny Bastian
8-9. marts: Eksamen og afslutning

Første teoriweekend er det overordnet tema "Stress"

Stress er en naturlig del af din hunds liv, ligesom det er i dit eget liv. De fleste af vores  stressreaktionerne er positive og gør noget godt for os. De er der for at hjælpe dig med at overvinde de mindre vanskeligheder, du møder Igennem livet.

Men der er også en negativ side af stress, den negative stress kan gøre de ramte individer syge og udvikle en lang række problemadfærd - det gælder både menneske og hund.

Dette seminar om stress behandler og forklarer ikke kun stressmekanismerne, det giver dig meget mere. Du lærer de fleste af årsagerne til stress hos hunde at kende, hvilket giver dig de nødvendige og effektive værktøjer til at forebygge og helbrede problemadfærd hos hunde.

Ved langvarig stærk stress opstår der ofte følelsesmæssig udmattelse. De sociale konsekvenser kommer hurtigt til konflikter i forhold til andre, både pårørende og fremmede.

Hvis en person udsættes for et alvorligt chok eller langvarig stress, resulterer det i kropslige ændringer såsom nedsat immunsystem og ændringer i indre organer, især maven og hjertet. Til sidst opstår andre kropslige symptomer og forskellige sygdomme af varierende alvorlighed begynder at opstå.

Det er vigtigt at kunne kortlægge årsagerne til stress. Derfor gennemgår vi den stressanalyse, som hundepsykologer bliver undervist i på vores hundepsykologuddannelse, hvor man udrede over- og understimulering.

Ud over forebyggende foranstaltninger kommer vi igennem forskellige former for terapi, både psykologisk, ernæringsmæssig og medicinsk.

Vi kommer bl.a. igennem...

 • Overstimulering

 • Understimulering

 • Posttraumatisk stress

 • Social stress

 • Lært hjælpeløshed

 • Næringsrelateret stress

 • Sygdom, smerte og stress

 • Dårlig impulskontrol

 • Hormonelt relateret stress

... og meget mere

Anden teoriweekend er det overordnet tema "Drivkraft og Motivation"

Vi gennemgår almindelige problemer med arbejds- og konkurrencehunde. Hvorfor fejler så mange?

At forudsige hundens muligheder - om test.
Test der skal vise hvor godt en hund vil lykkes I sit arbejde som tjenestehund giver maksimalt 60% nøjagtig forudsigelse. Et gæt giver 50%, så test er kun marginalt bedre end gætteri ...

Vi diskuterer

 • Krav til hundene.

 • Er det hundene, hundeførerne eller træningen, der er det vigtigst?

 • Træning - hvordan kan vi forbedre det? Skal vi for eksempel træne praktik før lydighed.

 • Krav vi skal stille til hundeføreren. Viden og personlighed er vigtig.

Motor, drive, drivkraft - definition

Det er svært at øge drivkraft - men let at dæmpe det!

Drivkraftens fysiologi – om genetik, hjerne og hormoner samt andre faktorer, der påvirker hundens drivkraft.

Motivation, behov og følelser

Motivation: vilje og beredskab til at nå et mål gennem specifikke handlinger. Motivation er baseret på naturlige behov og handler gennem følelser.

At analysere motivation, samt indlæring og motivation.

Indlæring foregår i logiske hjernestrukturer. Motivation forekommer i følelsesmæssige hjernestrukturer.

 • Indlæring og motivation har forskellige kurver!

 • "Introduktionstiden" før træning er vigtig.

 • Forskellige motiver konkurrerer. Motivation og mæthed.

 • Hunden kan kun være motiveret til én adfærd ad gangen. Tilfredsstil alle andre behov før træning!

 • Mæt ikke arbejdsmotivationen - korte sessioner. Træn motivationen. Stop altid, mens motivationen er høj.

 • Hjernen har to forskellige systemer, og vi skal udnytte begge.

Når det ikke virker.

Lederskab, straf og korrektion er almindelige løsninger på forskellige problemer. Hvad betyder disse?

20 faktorer, der sænker tærsklen for aggression.
Om at analysere underliggende årsager til problemer

Stress- og stressanalyse. Over- og understimulering, smerte- og smerteanalyse

Skjoldbruskkirtlen problemer. Kønshormonerne.

... og meget mere

Tredje teoriweekend er det overordnet tema "Opdragelse og kontrol"

Hvad er naturligt i naturlig opdragelse?
Der er påstande om, at ulve- og hundemødre opdrager deres hvalpe, ofte ret fast og endda strengt. Det bruges som et argument for, at vi skal vise vores hvalp, hvad der er rigtigt og forkert med selvsikkerhed. Men det er ikke sandt, hvis vi ser på, hvordan ulve- og hundemødre virkelig er med deres hvalpe.

Det samme med begrebet lederskab. Vi har "arvet" denne tilgang fra tidligere generationer om, at det er vigtigt at være vores hunds leder – men det har også vist sig at være en misforståelse og en fejlfortolkning af etologisk og psykologisk forskning.

Men hvad er så den naturlige opdragelse? Hvordan skal vi forholde os til den vilde lille hvalp, og hvilke grænser skal vi sætte og på hvilken måde? Og den unge hund, der bliver mere og mere fuld af energi og trækker i snoren, gøer af hunde og hopper op på folk for at hilse, behøver vi ikke rette op på det og vise at vi bestemmer?

Der findes andre og mere naturlige måder at løse de problemer der kan opstå med hvalpe og unge hunde, og det vil vi gennemgå og debattere.

Vores kontrol og hundens følelse af kontrol.
At føle sig i kontrol over sin livssituation betragtes som en af de vigtigste ting i vores psykologiske værktøjskasse. Det kaldes egenkontrol. De, der ikke føler, at de kan kontrollere begivenheder i deres liv, kan endda blive deprimerede. De kan komme ind i en tilstand kaldet indlært hjælpeløshed. Dette gælder for dyrene lige så meget som for mennesker, og hunde er særligt disponeret for dette.

God psykologisk velfærd er kendetegnet ved høj selvkontrol. For at opnå dette er det ikke nok bare at reducere alle de ting i hundens liv, der reducerer selvkontrollen, men du bør også øve ting, der øger følelsen af kontrol. Det vil vi komme til at bruge en del tid på.

Sammenhængende adfærd
Det faktum, at en gruppe har et godt og positivt sammenhold, er vigtig for både livskvalitet, trivsel og endda overlevelse. Det er så vigtigt, at hunde har meget adfærd og mange signaler, der alle har til formål at styrke de sociale bånd mellem individerne. Der er også et signalstof i hjernen i form af et hormon beregnet til at styrke relationer, oxytocin.

Hvis for meget i en hunds liv modvirker sammenholdende adfærd, opstår der det vi kalder social stress, som kan have en ødelæggende indflydelse af hundens velfærd.

Ikke-aversive metoder til at påvirke hundens adfærd
Gammeldags hundeopdræt (og børneopdragelse!) var autoritært, ofte med fysiske afstraffelser. Det mindste problem forårsaget af en hund blev ofte mødt med fysisk straf. I bøger fra slutningen af 1900-talet og i populære tv-shows ind i 2000'erne blev straf brugt som det vigtigste "middel" til at rette op på adfærdsproblemer. I flere programmer foregår dette stadigvæk! Dette på trods af, at både psykologisk, pædagogisk og etologisk forskning gang på gang påpeger de store ulemper og farer, der ligger i dominans- og strafbaseret metoder. Der er undersøgelser, der viser, at sådanne metoder skaber problemadfærd snarere end at reducere dem.

Det er vigtigt, at vi kan ændre en hunds problematiske adfærd, men samtidig afstå fra negativ respons og aversive metoder. Og der er meget, der kan gøres på enkle måder med stor succes, selv med hensyn til vanskelig problemadfærd som aggressivitet i forskellige former. Vi gennemgår årsagerne til problemadfærd, og hvordan vi kan "helbrede" problemer med enkle og venlige metoder.

Optimer relationer i familien
Her handler det om venlig behandling og om at sætte så få grænser som muligt. Derudover handler det om den rette fysiske og mentale aktivering samt om at være opmærksom på symptomer på stress, smerte og sygdom. Gennem en godt tilhørsforhold, kan man øge hundens livskvalitet og dermed glæde, evne til at samarbejde og i bonus også få forbedret immunforsvar og endda forøget levetid.

Træning af initiativ
I vores opdragelse af hunden ligger der desværre en bivirkning, nemlig at vi gør hunden passiv. Når vi ikke ønsker at blive forstyrret – f.eks. når i sidder med telefonen, computeren eller tv'et eller har gæster - beder vi hunden om at lægge sig ned eller gå væk, når den prøver at få opmærksomhed. Når den gøer, fordi den hører en lyd, beder vi den være stille. Når det springer op på folk at hilse, siger vi "nej, ikke sådan". Når den vil hilse på en hund, stopper vi den. Vi vælger hvilke veje vi skal gå når vi er på gåtur, og hvornår det er tid til mad og gåture. Kort sagt: Vi tager initiativet fra hunden. Resultatet er, at det bliver passivt!

Vi er nødt til at lade hunden tage initiativet, og nogle gange betyder det, at vi skal træne dem til at gøre det. Det kan for eksempel bestå i at lade hunden vælge den sti på gåturene, hvor det lader sig gøre. Vi vil forsøge at hjælpe hinanden med at finde på flere øvelser, tænk over hvis du har nogle forslag til det inden kurset!

Hundekontakt
En hund, der tager initiativ, bruger blikket som det første signal. Andre signaler er at røre os med en pote eller næse. Det bruger også lyde, såsom klynke og lydløs gøen. Langt de fleste hundeejere overser hundens kontakt med blikket, hvilket i det lange løb fører til, at hunden holder op med at formidle sig selv på denne måde, og den så mister en kommunikationskanal.

Vi vil have en debat om dette, og hvad der kan gøres for at øge forståelsen af hundens kommunikation, og hvordan vi kan reagere på de signaler, den sender til os.

Mental aktivering
At bruge sanserne og være aktiv er en arv, som hunden har arvet fra ulven. For en ulv handler det om overlevelse, for hunden er det et behov.

Vi gennemgår aktiveringens fire brikker, og hvordan du aktiverer din hund på enkle måder og derved reducerer risikoen for problemadfærd og samtidig giver hunden en øget livskvalitet.

Lydtræning og underlagstræning
Det er vigtigt, at en hund er trænet i at klare forskellige situationer, så den ikke bliver bange for ting, der er almindelige i vores menneskelige miljø. Dette omfatter frem for alt høje og pludselige lyde. Desværre er det almindeligt, at hunde (og andre dyr!) bliver forskrækket af fyrværkeri nytårsaften - omkring 50% af hunde i bymiljøer har symptomer på vedvarende frygt for lyd, og mange oplever symptomer på posttraumatisk stress. Hvordan kan vi bedst forberede vores hunde på det menneskelige lydmiljø? Det kommer vi også til at snakke om.

At bevæge sig på en overflade der er ustabil, kan være skræmmende eller ubehagelige for en hund. Ikke desto mindre ønsker vi, at vores hund skal kunne stå stille, når den skal vejes på en vakkelvorn vægt, følge med i en båd og andre steder, hvor overfladen er ustabil. Vi er nødt til at have trænet alt hvad der kan være skræmmende for en hund for at gøre den modstandsdygtig over for begivenheder, der kan være skræmmende.

Selvtillidsøvelser
Hvordan vi kan forbedre en hunds selvtillid, er et vigtigt spørgsmål. Observationer har vist, at agilityøvelser kan øge hundenes selvtillid. Hvad er der mere?

Ernæring
En hunds adfærd er stærkt påvirket af, hvad den spiser. Vi vil komme til at debattere ernæring.

Fjerde weekend er det overordnet tema "Berigelse"

Alle dyr har medfødt adfærd, som de skal have lov til at udføre.  Grise skal have lov til at rode i jorden, og køer skal have lov til at græsse'

Berigelse er at skabe mulighederne for dyrene til at udføre deres medfødte adfærd.
Hunde er både rovdyr og sociale, så derfor har de mere medfødt adfærd end de fleste andre dyr, som vi mennesker holder.

Eksempler på adfærd, som de fleste hunde har brug for berigelse for, er:

 • at undersøge deres mad

 • at få lov til at jage (lege)

 • at få lov til at samarbejde og også at styre

 • at få en soveplads

 • at være social med andre hunde som den kender, og

 • at få lov til at lege og passe på hvalpe.

Derudover har alle dyr medfødte følelser, som de skal opleve og lære at kende. En adfærd, som vores hunde sjældent kommer til at opleve, er spænding, som lystfyldt og kontrolleret frygt.

Nogle af de emner vi også kommer ind på denne weekend med David Selin, er bl.a.

Berigelse 
Mental aktivering
Lyd vaner underlagsvaner
Selvtillidsøvelser
Ernæring (med professionel ernæringsekspert)
Akut chokbehandling (Hvis der opstår et traume)
Efterchok behandling

... og meget mere

Uddannelsen er for dig:

 • Der arbejder med hunde og har en instruktør grunduddannelse, eller på anden måde kan dokumentere erfaring og kendskab til almen hundetræning og teori efter moderne principper.

 • Der ønsker at træne din egen hund, og ikke nødvendigvis ønsker at undervise, men gerne vil lære mere om at træne din hund. Der er samme krav til uddannelse og/eller erfaring og viden som hvis du skulle ud og arbejde med det, da uddannelsen er en overbygning på almen hundetræneruddannelse.

Er der beståelses garanti?
Nej, det er der ikke.

Uddannelsen er en læringsproces, der også forudsætter at man som deltagere følger undervisningen, og får lave de opgaver og trænet de øvelser der bliver givet.
Men har du fulgt undervisningen, er du rigtigt godt rustet til til den afsluttende prøve.

Krav og forventninger
For at du skal få det maksimale ud af din uddannelse, er vores forventninger at du føler hele forløbet.

En forudsætning for at kunne stille til den afsluttende prøve er at man har fulgt undervisningen, og ikke har haft for meget fravær. 

Priser og vilkår
Ved tilmelding til uddannelsen, acceptere du SearchHouse's handelsbetingelser.

Ratebetaling:

Prisen for hele uddannelsen er i alt kr. 29.500,- for de 12 måneders uddannelse.
Der betales et engangsbeløb kr. 8.000, - der trækkes d. 28. februar 2024, (eller ved tilmelding efter denne dato), og herefter 12 månedelige rater af kr. 1.792, - (første rate d. 31. marts 2024 til og med sidste rate 28. februar 2025)

Vælg Ratebetaling, i betalings type når du tilmelder dig, for at betale i rater.

Vi benytter EASYME til booking og online betalinger, hvor du kan betale med alle betalingskort samt mobilepay.

Ønsker du at betale uddannelsen kontant, er der selvfølgelig rabat
Du kan spare kr. 1.500, - ved at betale det fulde beløb ved tilmelding.

Prisen for hele uddannelsen vil så kun være kr. 28.000, - for de 12 måneders uddannelse.
Vælg Kontantbetaling, i betalings type når du tilmelder dig, for at betale hele uddannelsen, og spare de kr. 1.500,- 

Al undervisning foregår på følgende adresse (medmindre andet aftales):

SEARCHHOUSE
Skamstrupvej 13
4440 Mørkøv

Holdstørrelse
Kurset bliver gennemført med minimum 10 deltager.

Instruktører på uddannelsen
Instruktører på uddannelsen er Anders Hallgren, David Selin, Johnny Bastian og Tanja Benn.
I kan læse om vores baggrund og uddannelse på vores hjemmesiderne
https://andershallgren.se
https://www.hundutbildningsgruppen.se
https://searchhouse.dk.

Tilmelding
Din plads på uddannelsen er reserveret når du er tilmeldt, til vi har modtaget din indbetaling af engangsbeløbet eller det fulde beløb. Herefter er din tilmelding økonomisk bindende, da vi har reserveret en plads til dig på uddannelsen, og derfor måske må afvise andre interesserede. Du har ikke krav på refusion af betalt kursus, hvis du ikke kan deltage, heller ikke i tilfælde af at du eller din hund bliver syg, eller du af andre grunde må afbryde dit kursus.

Aflysning
I tilfælde af at vi må aflyse uddannelsen, vil det fulde indbetalte beløb blive tilbageført. Bliver vi nødt til at afbryde uddannelsen i et igangværende forløb, vil det forholdsmæssige beløb for den resterende del af uddannelse blive tilbageført, og ellers henviser vi til vores handelsbetingelser.