SearchHouse 2-årig specialsøgs uddannelse # 2024-2026

SearchHouse 2-årig specialsøgs uddannelse # 2024-2026

Bliv uddannet operativ hundefører med certificeret søgshund på denne 2-årig uddannelse.
Uddannelse er en komplet uddannelse, det tager dig hele vejen gennem grundtræning, specialisering og slutter med certificering af din hund, inden for det område du ønsker at arbejde med.

Efter bestået certificering har du mulighed for at blive tilknyttet Searchhouse database over søgshunde.

Følgende specialer er eksempler på hvad du kan uddanne din hund til på uddannelsen:

 • Skimmelsvamp

 • Væggelus

 • Forurening

 • Narkotika (pseudo stoffer)

 • Våben og ammunition

 • Sprængstof (Truescent®)

 • Brandbare væsker

 • Sod og brandskade

 • Skadedyr

Specialiseringen er ikke begrænset til de emner vi har foreslået, men kan være hvad som helst vi lovligt og sikkert kan håndtere, og kan få den fornødne indsigt i, til at kunne tilrettelægge træning og certificering, i forhold til branchestandarder og ønsker.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af grunduddannelse, specialisering og certificeringsprøve på sit speciale og strækker sig over 24 måneder.
Vi mødes til undervisning og træning en hel weekend hver måned (undtaget juli), i alt 22 weekender fra kl. 9:00 - 16:00 begge dage.

På samlingerne arbejder vi med jeres individuelle træningsplaner og udvikling af øvelser, problemløsning og gennemgår teorien for den fortsatte træning.
Imellem træningssamlingerne er der hjemmetræning efter de individuelle træningsplaner og opgaver der skal afleveres, typisk i form af videoer af træningen og standpunkt. Her vil vi give feed-back og vejlede og hjælpe dig løbende, så du har fremgang i træningen mellem samlingerne.

(Er du ordblind, skal du ikke afholde dig fra at være med, der vil ikke være afleveringer der kræver skriftlige færdigheder).

Du vil blive undervist efter de nyeste træningsteknikker og metoder indenfor professionel specialsøgs træning. Træningen er 100% baseret på positiv forstærkning med udgangspunkt i den enkelt hund og fører.

Grunduddannelsen -Den tekniske del af uddannelsen.
Grunduddannelsen strækker sig over de første 12-16 måneder.
På grunduddannelsen får hund og hundefører funderet de tekniske færdigheder, der skal danne grundlaget for den endelige uddannelse som specialsøgshund. Vi får i løbet af de 12-16 måneder indlært og trænet de grundlæggende færdigheder i markeringen og udviklet søget i relevante miljøer.

Derudover indeholder grunduddannelsen   

 • Træning af en specialsøgshund efter de nyeste metoder

 • Teorien bag uddannelsen

 • Grunduddannelse af hunden på neutral fært af KONG

 • Tilrettelægning og udviklingen af din træning med brug af træningsplaner, mål og delmål

 • Praktiske brug af trinvis, progressiv træning af alle elementerne i træningsplanen

 • Praktiske træning og udvikling af markering, diskriminering, kvantificering og systematisk/detaljesøg

 • Færthygiejne, håndtering af færtemner, tilsigtet og utilsigtet kontaminering af materialer

 • Færtvandring i teori og praksis

 • Brug af video i din træning

 • Belønningsudvikling og brug

Efter gennemført grundforløb vil du have en hund der er grundtrænet på neutral fært af KONG, der er klar til sin specialisering på den fært, du ønsker, den skal arbejde med fremover.

Der er trænings materiale (Kong) til rådighed til samlingerne på grunduddannelsen, og derudover får alle udleveret 1 KONG til træning hjemme.

Specialisering - Den specialfaglige del af uddannelsen
Efter grunduddannelse, er næste uddannelsestrin specialisering på den færttype i skal arbejde med fremadrettet.
Specialiseringen er den naturlige fortsættelse fra grunduddannelsen, og tager udgangspunkt i dit valgte speciale.

En del at specialisering kan for nogle specialer omfatte personsøg, søg på nedgravet effekter, søg på effekter under vand, udvidet køretøjssøg og meget andet.

Til de nævnte specialer vil der kun i begrænset omfang være trænings materiale til rådighed, da det er meget individuelt hvad den enkelte ekvipage skal søge efter, og den enkelte skal som udgangspunkt selv medbringe materiale til træning af eget speciale.

Certificering - Den afsluttende prøve
Certificering er sidste uddannelsestrin, og som altid tilrettelægges efter den enkelte ekvipage, deres speciale og de branchekrav der er til certificering på det gældende område. 

SearchHouse benytte altid eksterne bedømmere til certificering af de hunde der er uddannet hos os.
Certificeringen og hele bedømmelsen sker enten i SearchHouse, eller det for specialet krævet miljø, og altid efter defineret certificeringsprotokoller der er udviklet i overensstemmelse med de krav der stilles til søgshunde i det pågældende speciale.

En certificering er herefter gældende 1 år, og hunden skal derfor re-certificeres hvert år, for at bevare sin certificering. 

Alle SearchHouse certificeret hunde vil, hvis det ønskes, blive tilknyttet Searchhouse certificeret hundeteams og præsenteret på hjemmesiden med dens speciale. Listen over certificeret hunden gør det nemt for Interesseret at finde hunde som varetager forskellige søgsopgaver, og er der vi henviser til ved henvendelser.

Uddannelsen er for dig:

 • Der ønsker at arbejde operationelt eller kommerciel med en specialsøgshund, med henblik på opgaver i den private sektor.

 • Der ønsker at træne en hund op til samme niveau som professionelle specialsøgshunde, og ønsker at vide mere om de nyeste teknikker og metoder indenfor næsearbejde, og bare elsker at nørde næsearbejde med din hund.

Alle hundefører og hunderacer kan deltage, uanset tidligere hundetrænings erfaring. Hunden du skal deltage med, skal dog have en høj motivation for at arbejde.

Er der beståelses garanti?
Nej, det er der ikke. Uddannelsen er en læringsproces, hvor alle udvikler sig forskelligt, og vores hunde er meget forskellige. Derfor er der heller ingen garanti for at du består certificeringen, da vi for at kunne godkende en hund, og give den certifikat skal sikre at den har de kvaliteter der skal til, for at kunne præstere tilfredsstillende operativt. Men har du fulgt undervisningen og afleveret dine opgaver, er du godt rustet til at fortsætte træningen og fremadrette træne hunden til et operativt formål.

Krav og forventninger
For at du skal få det maksimale ud af din uddannelse, er vores forventninger at du træner målrette og fokuseret gennem hele forløbet, og aflever de aftalte opgaver til tiden.
Alt efter erfaring og niveau skal du forvente mellem 2 og 4 timers træning om ugen, gennem hele forløbet.

En forudsætning for at kunne stille til certificering er at man har fulgt undervisningen og at hunden ligesom hundeføreren er klar til prøven.

Priser og vilkår
Ved tilmelding til uddannelsen, acceptere du SearchHouse's handelsbetingelser.

Ratebetaling:
Prisen for hele uddannelsen er i alt kr. 48.000,- for de 2 års uddannelse.
Vi benytter Easyme til online betalinger, og ratebataling. Du kan betale med alle betalingskort.
Vælg da "Ratebetaling 2-årig specialsøgs uddannelse" ved tilmelding
Der betales et engangsbeløb kr. 6.000,- som først trækkes d. 30. maj 2024 hvis du tilmelder dig før denne dato, eller ved tilmelding, hvis du tilmelde dig efter d. 30. maj 2024.
Herefter trækkes der automatisk 24 rater af kr. 1.750,- (første rate trækkes d. 30. september 2024 til og med sidste rate 31. august 2026)

Ønsker du at betale uddannelsen kontant, er der selvfølgelig rabat
Du kan spare kr. 3.000,- ved at betale det fulde beløb ved tilmelding.
Prisen for hele uddannelsen vil så kun være kr. 45.000,- for de 2 års uddannelse.
Vælg da "Kontant betaling af uddannelsen - kr. 3.000 i kontant rabat" ved tilmelding
De kr. 45.000,- trækkes først d. 30. maj 2024 hvis du tilmelder dig før denne dato, eller ved tilmelding, hvis du tilmelde dig efter d. 30. maj 2024 


Uddannelse kalender
Der er undervisning følgende lørdag og søndage fra kl. 9:00 - 16:00
2024: 26-27 oktober, 16-17 november, 21-22 december.
2025: 18-19 januar, 22-23 februar, 15-16 marts, 26-27 april, 24-25 maj, 28-29 juni, 16-17 august, 20-21 september, 18-19 oktober, 15-16 november, 20-21 december
2026: 17-18 januar, 14-15 februar, 14-15 marts, 18-19 april, 16-17 maj, 20-21 juni, 15-16 august, 19-20 september

Kursus adresse
Undervisningen foregår som udgangspunkt på følgende adresse (medmindre andet aftales):

SEARCHHOUSE
Skamstrupvej 13
4440 Mørkøv

Holdstørrelse
Kurset bliver gennemført med minimum 6 og maksimalt 20 deltager.

Tilmelding
Din plads på uddannelsen er først reserveret, når vi har modtaget din indbetaling af engangsbeløbet eller det fulde beløb. Din tilmelding er herefter økonomisk bindende, da vi har reserveret en plads til dig på uddannelsen, og derfor måske må afvise andre interesserede. Du har ikke krav på refusion af betalt kursus, hvis du ikke kan deltage, heller ikke i tilfælde af at du eller din hund bliver syg, eller du af andre grunde må afbryde dit kursus.

Aflysning
I tilfælde af at vi må aflyse uddannelsen, vil det fulde indbetalte beløb blive tilbageført. Bliver vi nødt til at afbryde uddannelsen i et igangværende forløb, vil det forholdsmæssige beløb for den resterende del af uddannelse blive tilbageført, og ellers henviser vi til vores handelsbetingelser. 

Instruktører
Instruktører på uddannelsen er primært Johnny Bastian og Tanja Benn.
I kan læse om vores baggrund og uddannelse på vores hjemmesiden www.searchhouse.dk.

Der vil i forløbet på nogle af modulerne være inviteret professionelle og operative hundeførere med som gæsteinstruktører, der også vil fortælle lidt om, hvordan det er at arbejde som fuldtids professionel hundefører.