©2024 Certificerings standard - Narkohunde

SearchHouse Certificering
Ringstedvej 56, 4440 Mørkøv
www.searchhouse.dk


1. Certificering af narkohunde

A.      Certificeringen er gyldige i 1 år fra certificeringsdatoen.

B.      Når hunden har opnået certificering 3 på hinanden følgende år, er certificeringen gældende 2 år derefter.

C.      For at en opnået certificering kan opretholdes, skal hunden re-certificeres inden for 60 dage efter udløb af den opnået certificering.


2. Kvalificerede bedømmere

A.      SearchHouse udpeger kvalificeret bedømmere.

B.      Hver bedømmer skal have mindst 5 års praktisk erfaring med træning af specialsøgshunde, og mindst 3 års erfaring som operativ hundefører. Fra tid til anden kan SearchHouse efter eget skøn dog frafalde disse krav, hvis omstændighederne taler for det.

C.      Bedømmeren vælger de områder der skal bruges til test, og koordinere med SearchHouse for at få adgang og tilladelse til disse områder.

D.      Bedømmeren er ansvarlig for at koordinere med SearchHouse om at få materialer, der skal bruges til testen frem til i testområdet.

E.       Bedømmeren er sammen med SearchHouse ansvarlig for at sikre, at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes af alle personer, der er involveret i testen.

F.       Bedømmeren kan når som helst afslutte testen, hvis det skønnes nødvendigt.

G.      Bedømmeren sætter tiden for hvert område inden testen går i gang.


3. Testområder

A.      Testene udlægges så realistisk som muligt ved hjælp af 'levende' bygninger, områder osv.

B.      Testene kan omfatte følgende elementer;

1.  Bygningssøg indvendigt

a.    Bygninger, lagre, boliger, produktionslokaler eller andre strukturer på mindst 500 m2 pr. individuelt søgeområde kan anvendes til testen

b.    Der skal være inventar eller andet i søgeområdet, der ikke må ikke fremstå tomt.

2.  Bygningssøg udvendigt

a.    Bygninger, lagre, boliger, produktionslokaler eller andre strukturer med samlet længde på mindst 50 meter pr. individuelt søgeområde kan anvendes til testen

3.  Køretøjssøg

a.    Ordet 'køretøjer' omfatter enhver transportmiddel, personbil, lastbil, varevogn eller transport køretøj, og kan også være et fly, bus eller båd.

b.    Under køretøjssøgningen kan der være mellem 2 og 4 køretøjer der skal afsøges.

c.     Ekvipagen skal afsøge køretøjerne både udvendigt og indvendigt.

4.  Områdesøg

a.    Områdesøgning omfatter et afgrænset område på ca. 2500 m2.

5.  Beholdersøg

a.    Beholdersøg kan indeholdende mindst 10, men ikke mere end 20 enheder, og der kan være gemt kontamineret materiale i en eller flere beholdere.

b.    Eksempler på beholdere er kufferter, tasker, kasser, dåse, hjul osv.

c.     Beholdere vil være jævnt fordelt over et område, der tillader hunden frit at bevæge sig fra beholder til beholder.


4. Færtmateriale

A.      Der benyttes TrueScent® eller Getxent/Precision Explosives kontamineret tubes som færtkilde

B.      Alle hjælpemidler skal være nye eller renset, f.eks. de beholdere, tænger, magneter de bruges osv.

C.      Følgende stoffer kan indgå i certificeringen;

1.    CANNABIS/MARIJUANA

2.    KOKAIN

3.    FENTANYL

4.    METAMFETAMIN

5.    HEROIN

6.    AMFETAMIN

7.    ECSTASY (MDMA)

8.    KETAMIN

D.      Følgende distraktioner kan være udlagt i søgene

1.    Hundegodbidder

2.    Madrester

3.    Nosework dufte Lavendel og Eukalyptus

4.    KONG og Tennisbolde

E.       Alle stoffer skal være placeret i søgeområderne mindst 1 time inden den første hund starter.

F.       Intet udlagt materiale må placeres højere end 1,8 meter.

G.      En verifikation af at det udlagt materiale er til stede, vil blive udført umiddelbart inden indsættelsen af første hund.

5. Bedømmeren vurderer følgende

A.         Ekvipagens egnethed

1.       Genkender hunden færten af ​​det udlagte stof?

2.       Markerer hunden det udlagte stof?

3.       Genkender og ’kalder’ føreren markeringen?

4.       Hundens koncentration og vedholdenhed.

5.       Ekvipagens samlet præstation.

6.       Hundeførerens håndtering af hunden og agerende ved fund.

B.         Ekvipagens søg

1.    Ekvipagen skal finde og markere mindst 80% af de udlagte færtkilder.

2.    Et af søgeområderne vil være et tomt søg.

3.    Hundeføreren skal ved afslutning af sit søg bekendtgøre ”tomt søg” for bedømmeren

4.    Fejlmarkering i et tomt søg, afslutter testen og certificeringen er dumpet.

C.         Ekvipagens brugslydighed

1.    Afprøves i forbindelse med et af søgene.

2.    Hunden skal i line følge hundeføreren fra bilen frem til udgangspunkt for søget, hunden skal gå pænt uden at trække i linen. – Længde min. 30 meter.

3.    Hunden sættes eller dækkes af, og skal forholde sig i ro uden at forlade sin plads, mens hundefører og bedømmer går min. 10 meter frem og hundeføreren briefes om søget i 3 min, hvorefter hunden kaldes frem og sættes i gang med at søge.

4.    Ved et vilkårligt fund vil bedømmeren bede hundeføreren sætte eller dække hunden af i 3 minutter, hvor hunden skal forholde sig i ro uden at forlade sin plads, mens hundefører og bedømmer taler sammen.

5.    Efter søget skal hunden, uden line, følge hundeførere tæt og under tydelig kontrol ud af søget – Længde min. 30 meter.

6.    Hunden sættes eller dækkes af, og skal forholde sig i ro uden at forlade sin plads, mens hundefører og bedømmer går min. 10 meter frem og hundeføreren de-briefes af bedømmer i ca. 1 min.

6. Markeringsform

A.      Hunden skal have en passiv markering

B.      Hundeføreren skal inden hunden sættes i gang med at søge, fortælle bedømmeren hvilken passiv markeringsform de benytter.

C.      Hundeføreren skal med et mundtligt signal angive fund til bedømmeren, og udpege placeringen af fundet, for at fundet godkendes.


7. Fejlmarkering

A.      Enhver fejlmarkering, der ’kaldes’ af hundeføreren, tæller som fejl, ved mere end en fejlmarkering afsluttes testen, og certificeringen er dumpet.


8. Bestået certificering - For at opnå certificering skal ekvipagen;

A.      Have fundet og markeret mindst 80% af det udlagte sprængstof.

B.      Udføre en tilfredsstillende brugslydighed


9. Dumpet certificering – Certificeringen er dumpet hvis;

A.      Ekvipagen ikke finder mindst 80% af de udlagte sprængstoffer.

B.      Ekvipagen fejlmarkere i et tomt søg

C.      Ekvipagen fejlmarkere mere end en gang i søg der ikke er tomme.

D.      Hunde skraber eller på anden måde er aktiv markerende.

E.       Ekvipagen ikke udfører en tilfredsstillende brugslydighed.

F.       Hunden udviser aggressivitet eller er destruktiv under søg.

10. Andre bestemmelser

A.      Alle beslutninger truffet af bedømmeren er endelige og kan ikke ankes.

B.      En hund der dumper en certificering, kan stilles til certificering efter en karantæne på tredive dage.

C.      Dumper en hund 3 på hinanden følgende certificeringer, kan hunden ikke stille til certificering igen.

SearchHouse Certificering Ringstedvej 56, 4440 Mørkøv www.searchhouse.dk