Specialsøg specialisering

Efter afsluttet grunduddannelse, eller når hunden herefter er klar, er næste uddannelsestrin specialisering på den fært i skal arbejde med fremadrettet.
Specialiseringen er den naturlige fortsættelse fra grunduddannelsen, og er meget individuelt alt efter hvad det er man skal ud og arbejde med.

Specialiseringen er derfor ikke et fast kursus, men et mentor forløb, det tilrettelægges efter den enkeltes behov.

Eksempler på specialisering for din specialsøgshund kan f.eks. være at søge efter fært fra,
væggelus, rotter, skimmelsvamp, barkbiller, svampe, rav, narko, brændbare væsker, ammunition, sprængstof, truet og sjældne dyr, tobak, doping, mobiltelefoner, sod, diabetes, cancer, forurening, rovdyr, mineraler.
Dertil kommer specialisering som personsøg, søg på nedgravet effekter, søg på effekter under vand, udvidet køretøjssøg og meget andet.

Det private marked for dygtige uddannede specialsøgshunde er stadig voksende, og med denne grunduddannelse, vil du efterfølgende kunne vælge speciale med henblik på certificering, og fremtidige operationelle opgaver.

I SearchHouse har vi muligheder for at specialisere dig og din hund i bl.a. sprængstof, narko, våben, forurening og en del biologiske materialer, samt levende og døde dyr og mennesker.
En del af specialiseringerne stiller dog krav til dig ud over hunden, f.eks. kan der være krav til at man har tilladelse til at besidde og opbevare materialet man skal arbejde med. Der er dog ikke nødvendigvis en forhindring for dig, da vi kan tilbyde træning og certificering på såkaldt pseudo stoffer og/eller kontimineret materiale.
I SearchHouse bruger vi både kontamineret materiale og pseudostoffer, når vi arbejder med stoffer der kan udgøre en risiko for hunden eller føreren. Derudover har vi tilladelser til at håndtere og opbevare mange af de ting vi træner hunde op på i SearchHouse. 
Har føreren tilladelse til at opbevare og håndtere sit materiale bruges dette selvfølgelig til specialiseringen, men det er ikke et krav at du har det før du starter.