SearchHouse certificering


Certificering er sidste uddannelsestrin. Certificeringen tilrettelægges af SearchHouse til den enkelte ekvipage, og de krav der er til certificering af en hund og fører indenfor det pågældende speciale område.
SearchHouse benytte altid eksterne bedømmere til certificering af de hunde der er uddannet hos os. Certificeringen og hele bedømmelsen sker i SearchHouse efter defineret certificeringsprotokoller, der er udviklet i overensstemmelse med de krav der stilles til hunde, i den pågældende branche.

En SearchHouse certificering er gældende 1 år, og hunden skal re-certificeres hvert år, for at bevare sin certificering. 

Certificeringskravene er meget differentieret for de forskellig specialsøgshunde, alt efter hvad de skal du arbejde med, stilles der større eller mindre krav til forskellige ting som påvisnings sikkerhed, udholdenhed, selvstændighed og mentalitet.

Der er stor forskel på arbejdsvilkårene for at narkohunde der skal søge mellem passagerer i en sluse, og hunden der skal afsøge store arealer for forurening, og derfor ser certificeringerne også forskellige ud, for de enkelte typer af specialsøgshunde.

Der hvor det er muligt gennemføres certificeringen på det stof som hunden skal arbejde med, men hvor det er enten forbundet med en risiko for de involveret, hund, fører eller bedømmer, eller hvor lovgivningen ikke tillader det, gennemføres certificeringen på enten kontamineret materiale eller pseudo stoffer.
   
Det er vores mål at alle specialsøgshunde i Danmark certificeres efter de samme høje standarder, derfor er alle SearchHouse's certificeringsprotokoller offentlig tilgængelige. Vi er stolte af det arbejde vi laver, og står indenfor kvaliteten af de hunde vi certificeret, derfor skal alle kunne se hvordan de certificeret hunde er afprøvet, og hvilke høje krav der er stillet til de certificeret hunde of hundefører.

Der vil løbende bliver lagt certificeringsprotokoller op, efterhånden som de udvikles sammen med aktuelle brancher og hundefører.

SEARCHHOUSE'S CERTIFICERINGSPROTOKOLLER:

# Protokol - Sprængstofhunde