Hvad er en specialsøgshund?

En specialsøgshund er en hund trænet til at finde en eller flere specifikke dufte, markere/påvise duften, og med en fast markering vise hundeføreren hvor emnet der afgiver duften er.
Det specialsøgshunden skal finde kan være placeret alle steder i vores miljø, alt afhængig hvad den ender med at skal finde. Det kan være inde som udenpå huse, inden i skabe og møbler, under gulvet og oppe under loftet, inden i biler, både og fly, under jorden og under vandet, lang ude i skoven eller i en p-kælder osv.
For nogles hundes vedkommende foregår deres arbejde i laboratorier på hospitalet, for nogen på en båd, og igen andre søger på strande.
Specialsøgshunde arbejder i alle tænkelige (og utænkelige) miljøer, derfor er miljøtræning er meget vigtig del i uddannelsen af en specialsøgshund.

Hvor sikker specialsøgshunde er i deres arbejde, kan være altafgørende.

Hvor afgørende det er forskelligt for de forskellige typer af specialsøgshunde. Tager man f.eks. de specialsøgshunde som de fleste kender, narkohunden og bombehunden, så er det ikke så fatalt, hvis der ude i lufthavnen går en forbi en narkohund med stoffer i lommen, men det er fatal hvis der går en igennem med sprængstof.
Men fælles for dem er, at skal de bruges operationelt eller kommerciel, så skal hundens evner være dokumenteret i en eller anden form for certificering eller prøve.

Som en tommelfingerregler kan man sige, at vil man træne en hund til at finde f.eks. forurening, tager det ca. 3 uger at træne den til en succesrate på op til ca. 80%, det tager ca. 3 måneder at træne den til en mere pålidelig succesrate på 90%, men op til 3 år at træne den op til en pålidelighed i sin påvisning på op til 98% (100% er kun teoretisk muligt).
Se de mange eksempler på specialsøgshunde her på siden.

Træning af en specialsøgshund.

Træningen af specialsøgshunde er delt op i flere trin, og omfatter flere forskellige elementer.
Specialsøgshunden at lære at markere passivt, det vil sige den skal forholde sig i ro i sin markering, og må ikke skrabe, bide eller slikke på emnet, og den skal kunne fastholde sin markering indtil hundeføreren give signal, og belønner.
Den skal lære at søge systematisk og vedholdende i mange forskellige miljøer, uden at tabe fokus.
Derudover skal hunden lære diskriminering, hvor den lære at ignorere forstyrrende dufte, som f.eks. kan være duften af den der ligger ting ud den skal finde, duften af beholdere og alle de duft der uundgåeligt kommer ”med”, når vi håndtere duftemnerne.
Den skal også lære kvantificering, hvor duftbilledet gradvist bliver mindre og mindre, ved at emnerne reduceres i størrelse/mængde, og gemmes i tættere og tættere beholdere.

I SearchHouse foregår alt specialsøgstræning udelukkende gennem belønningsbaseret træning, og positive træningsmetoder. Vi bruger trinvis, progressiv træning af alle elementer i træningen.

I vores grunduddannelse af specialsøgshunde indgår udover alt det som hunden skal lære, også en del hundeføreren skal lære. Her vil du som hundefører kunne lære at tilrettelægge og udvikle sin træning med værktøjer som træningsplaner, brug af trinvis progressiv træning, og du vil blive undervist i emner som dufthåndtering, dufthygiejne, tilsigtet og utilsigtet kontaminering af materialer samt duftvandring og meget andet.

Certificering

Alle specialsøgshunde der skal arbejde operativt eller kommerciel bør certificeres en gang hver år.
Certificeringen bør stå i forhold til formål og påvisningskrav, og ligge som dokumentation for hundens kompetencer, inden den bliver frigivet til operationel og/eller kommerciel brug.

I SearchHouse bruger vi altid eksterne bedømmere ved en certificering. Certificeringen er bestemt af de for området gældende certificerings protokoller, og efter anvisning fra fagkyndige vejleder inden for det pågældende område.
SearchHouse er gerne behjælpelige med at certificere hunde vi ikke selv har uddannet, som bedømmer efter samme protokoller og vejledninger.

Hvilke hunde er velegnet som specialsøgshunde

Det er ikke alle hunde/hunderacer der er lige velegnet som specialsøgshunde.
Det skal helst være en hund med et middel til højt drive, en intakt jagtløst og en hund det er nem at belønne. Hunde der er sundt nysgerrige, lette at motivere, og som kan arbejde koncentreret i længere tid, er dem det er nemmest at få succes med.
Hyrdehunde, jagthunde og brugshunderacerne er for det meste gode og sikre valg til specialsøgshunde. Blandingshunde kan være gode, men de er meget forskellige alt efter hvordan de er blandet.