SearchHouse’s handelsbetingelser

Firma informationer

Searchhouse ApS.
CVR: 43729233

Ringstedvej 56
4440 Mørkøv

CVR: 26913209

Tlf: 29934933

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Generelt:
Når du køber et produkt i SearchHouse, bedes du læse følgende betingelser grundigt igennem og sikre dig, at du har forstået.
Betingelserne kan blive ændret løbende, og du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret. 
Disse bruger- og købsbetingelser gælder ved køb af alle produkter/varer udbudt af SearchHouse.
SearchHouse benytter webstederne searchhouse.dk og e-learning.searchhouse.dk til gennemførelse af køb og betaling.
Før du bestiller og køber produkter fra SearchHouse anbefaler vi at Du læser og accepterer vores GDRP- Cookies og Persondatapolitik.

Aftale og produkter
SearchHouse tilbyder sine kunder et udvalg af kurser, træning og uddannelser, samt produkter/varer der alle relaterer sig til hundetræning.
Du er selv ansvarlig for, at den information der angives ved tilmelding og oprettelse af en brugerprofil eller ved køb af produkt, er korrekt.

Betaling
Købsaftalen bliver bindende i det øjeblik SearchHouse godkender kundens bestilling og har registrere kundes betaling i vores bank.
Du kan betale dine køb i SearchHouse med betalingskort som Visa, Visa/Dankort samt MobilPay.

Fakturering. Vi fakturerer dig via det betalingsgateway du vælger ved bestilling af produktet.

Ved nogle betalingsmåder kan udstederen afkræve dig visse gebyrer, f.eks. for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden. Lokale skatter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmåde. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

Når du registrerer dine betalingsoplysninger, registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (STRIPE og QUICKPAY), på vegne af SearchHouse de betalingsoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre et køb.

Sikkerhed. SearchHouse bruger STRIPE og QUICKPAY til at håndtere betalingerne. De er sikre og godkendt i Danmark. Alle køb faktureres i danske kroner og alle priser er opgivet inklusive moms hvis der er moms på produktet, (efteruddannelse er dog altid uden moms).

Priser og leveringsgebyrer
Alle priser er inklusiv den lovpligtige moms, hvor det er tilfældet. De gældende priser er de aktuelle priser på bestillingstidspunktet, og er uden evt. leveringsgebyrer.

Fortrydelsesret
Ved køb af service i SearchHouse frasiger du dig fortrydelsesret, ud over den lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved tilmelding til en begivenhed, træning og uddannelse og ved køb i SearchHouse og udløber 14 dage herefter. Har Du afgivet bestilling mandag den 1., har Du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan Du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis Du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis Du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal Du, inden Du tager produktet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i meddele dette til SearchHouse pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SearchHouse refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor SearchHouse har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Er produktet taget i brug, frafalder fortrydelsesretten.

Udlevering
Køb af vare i SearchHouse kan kun ske med afhentning.

Reklamation og ansvar
De ved lovbestemte garantirettigheder er gældende.

Ophavsret
Alt indhold på SearchHouse.dk samt e-learning.searchhouse.dk, herunder videomateriale, billeder, logoer og tekst tilhører SearchHouse og dette må ikke kopieres eller videresælges. Overtrædes ophavsretten må man påregne fakturering af pris fastsat af SearchHouse samt påbud om straks at ophøre med overtrædelsen. Sker dette ikke, må man forvente anmeldelse til relevante myndigheder.

Du accepterer, at du ikke må arkivere, reproducere, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse brugerbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem SearchHouse tjenester. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdsbeskyttelserne i SearchHouse-tjenesten; skaffe dig adgang til SearchHouse-tjenesten ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel; dekompilere, foretage reverse engineering af eller adskille software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet SearchHouse, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.

Sikkerhed og ansvar
Du må ikke bruge Platformen på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Platformen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Platformen.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Platformen eller systemer, der danner Platformen. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt fra Platformen.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og SearchHouse kan straks spærre din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

SearchHouse giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information, Indhold eller andet materiale, der tilgængeliggøres på eller via Platformen.

Links til andre internetsider
SearchHouse garanterer ikke for indhold på andre internetsider, der eventuelt linkes til på SearchHouse. Vi anbefaler, at betingelser for de pågældende sider læses grundigt, før man bruger dem.

Behandling af personoplysninger
Når Du opretter dig som kunde, samt når Du anvender SearchHouse’s hjemmeside, indsamler og behandler SearchHouse visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som SearchHouse indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores GDPR- Cookies og Persondatapolitik

Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt SearchHouse Cookie og Persondatapolitik
udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og SearchHouse og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Force Majeure
SearchHouse er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud, aflysninger af events eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for SearchHouse rimelige kontrol.

Tvister og klager
I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan Du klage til SearchHouse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. SearchHouse træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet. Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via http://forbrug.dk

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan indbringes for de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler herom.

Kontakt*
Hvis Du har spørgsmål, kan Du kontakte os på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.