Handelsbetingelser

Firma info
SearchHouse
Ringstedvej 56
4440 Mørkøv
CVR: 26923209
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Priser & gebyrer
Alle ydelser og produkter kan købes med dankort, VISA dankort og Mastercard via Strip, Paypal og mobilpay. Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Eventuelle gebyr vil blive angivet i betalingsvinduet. Du modtager straks efter købet en kvittering på mail til den opgivne mailadresse.
Ændrede betalingsoplysninger
Det er dit eget ansvar at ændre og opdatere dine betalingsoplysninger, hvis du fx har fået nyt betalingskort. Du kan ændre dine betalingsoplysninger, ved at følge linket i fakturaen: “klik her for at ændre betalingsoplysninger”. Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre gemmes ikke i systemer ejet af SearchHouse.
Fortrydelsesret på onlineprodukter
I henhold til dansk lovgivning har du altid 14 dages fortrydelsesret på et ubrugt produkt, løbende fra købsdatoen. For online produkter gælder det at fortrydelsesretten kun er gældende hvis du aldrig har været logget ind på platformen med det betalte materiale.
Kontohaverens ansvar
Du er selv ansvarlig for din oplevelse af det købte produkt. Herunder problemer relateret til din netforbindelse, browser, programmer og applikationer med mere.


Betingelser - SearchHouse - events, kurser, uddannelse, træning:

Generelt:

Når du tilmelder dig events, kurser, uddannelse, træning i SearchHouse, bliver du bedt om at sige ja til følgende betingelser, som du bedes læse grundigt igennem og sikre dig, at du har forstået.
Betingelserne kan blive ændret løbende, og du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret. Væsentlige ændringer vil dog blive udsendt pr. mail med passende varsel.
Disse bruger- og købsbetingelser gælder ved køb af events, kurser, uddannelse, træning udbudt af SearchHouse - CVR: 26913209, Ringstedvej 56, 4440 Mørkøv.
SearchHouse benytter webstederne www.searchhouse.dk samt Facebook siden www.facebook.com/searchhouse.dk til gennemførelse af kursustilmeldinger, køb og betaling. Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med SearchHouse om retten til at deltage events, kurser, uddannelse, træning afholdt af SearchHouse.

I disse brugerbetingelser henviser referencer til "SearchHouse tjenester", som SearchHouse udbyder, og som giver tilmeldte kursister mulighed for at se og/eller deltage i SearchHouse events, kurser, uddannelse, træning, herunder alle funktioner, webstedet og brugergrænseflader samt alt indhold og software, der er forbundet med tjenesten.
Det er en forudsætning for deltagelse på alle vores Hold og Kurser, at Du læser og accepterer vores Cookie og Persondatapolitik

Aftale og produkter
De kurser eller holdtræning der bliver udbudt, vil være beskrevet med indhold, tidsperiode og lokation samt hvem der underviser på det aktuelle kursus, på SearchHouses hjemmeside.
Du skal minimum være 18 år for at tilmelde dig. Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres samtykke. Når du registrerer dig, skal du udfylde dit fulde navn, adresse og en gyldig mailadresse. Når din tilmelding og betaling er registreret, vil du automatisk modtage en mail med bekræftelse på tilmelding, samt en adgangskode, som du skal bruge for at tilgå medlemssiden. Adgangskoden kan du frit ændre efter første log-in. Din adgangskode er hemmelig, og det er dit ansvar at sikre, at den ikke kommer i tredjeparts besiddelse.
Du er selv ansvarlig for, at den information der angives ved oprettelse af en brugerprofil eller ved køb af indhold, er korrekt. Du må derudover udelukkende angive betalingsinformationer, herunder til betalingskort, der tilhører dig.

Din profil er kun til dig
Din profil på SearchHouse er personlig og loginoplysninger må IKKE gives videre til tredjepart.

Betaling
3.1. Fakturering. Vi fakturerer dig for SearchHouse ydelser via dit betalingskort på den specifikke faktureringsdato, der er angivet på din bekræftelse.
Når du køber en ydelse, giver du samtidig SearchHouse ret til at trække betaling for ydelsen. Det er som udgangspunkt ikke muligt at fortryde dit køb, da du modtager din ydelse med det samme, du har betalt. Der er dog en lovbestemt 14 dages fortrydelse fra den dag, du indgik aftalen. Denne ophører dog straks, du har taget vores ydelse i brug. Vi anbefaler, at du gemmer din kvittering for betalingen, som du modtager på mail umiddelbart efter købet.

SearchHouse accepterer gængse betalingskort som Visa, Visa/Dankort, MasterCard, American Express og DiscoverCard via Stripe, paypal og mobilpay.

Betalingsmåder
For at købe SearchHouse ydelser skal du angive en betalingsmåde. Du hæfter for eventuelle ikke-hævede beløb, hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet. Ved nogle betalingsmåder kan udstederen afkræve dig visse gebyrer, f.eks. for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden. Lokale skatter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmåde. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

Opdatering af dine betalingsmåder
Du kan opdatere dine betalingsmåder ved at gå ind på din profil, vælge den ydelse du har købt og derefter Betaling/Indstillinger. Vi kan også opdatere dine betalingsmåder med oplysninger leveret af betalingstjenesteudbydere.
Når Du registrerer Dine betalingsoplysninger, registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (Stripe), på vegne af SearchHouse de betalingsoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre et køb.

Sikkerhed
SearchHouse bruger Stripe til at håndtere betalingerne. De er sikre og godkendt i Danmark. Alle køb faktureres i danske kroner og alle priser er inklusive moms.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det på købstidspunktet fremgår hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af events, kurser, uddannelse, træning er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding kan refunderes, hvis du er forhindret i at deltage. Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at aflyse events, kurser, uddannelse, træning ved for få tilmeldinger eller i tilfælde af sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes det fulde beløb.

Adgangskoder og kontoadgang.
Den der opretter kontoen hos SearchHouse, og hvis betalingsmåde bliver debiteret ("kontoejer"), har adgang til og kontrol over kontoen hos SearchHouse, der bruges til at tilgå vores tjenester, og er ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår via SearchHouse tjenester. For at bevare kontrollen over kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den (hvilket vil omfatte oplysninger om afspilningshistorik på kontoen), bør kontoejeren bevare kontrollen over de SearchHouse kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden, som er tilknyttet kontoen, over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, SearchHouse eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.
Hvis Du har mistanke om, at Dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en tredjepart, skal Du straks underrette SearchHouse og ændre din adgangskode. Hvis Vi har grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Vi ret til straks at deaktivere din profil og/eller gøre Platformen utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd. Vi forbeholder os I så fald også retten til at deaktivere din adgang til Platformen og hæve aftalen.

Nyhedsbrev
Når du opretter dig som bruger på SearchHouse, får du samtidig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette kan til enhver tid afmeldes under din profil eller ved at framelde dig via linket i selve nyhedsbrevet, du modtager pr. mail. Nyhedsbrevene udkommer typisk 1 gange om måneden.

Ophavsret
Alt indhold på SearchHouse, herunder videomateriale, billeder, logoer og tekst tilhører SearchHouse og dette må ikke kopieres eller videresælges. Overtrædes ophavsretten må man påregne fakturering af pris fastsat af SearchHouse samt påbud om straks at ophøre med overtrædelsen. Sker dette ikke, må man forvente anmeldelse til relevante myndigheder.

Du accepterer, at du ikke må arkivere, reproducere, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse brugerbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem SearchHouse tjenester. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdsbeskyttelserne i SearchHouse tjenester, skaffe dig adgang til SearchHouse tjenester ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk kode, dekompilere, foretage reverse engineering af eller adskille software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem de tjenester, indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i de tjenester på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet SearchHouse tjenester, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.

Sikkerhed og ansvar
Du må ikke forsøge at omgå SearchHouse sikkerhedssystem eller forsøge at teste SearchHouse sikkerhedssystem.
Du må ikke bruge vores tjenester på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af SearchHouse tjenester. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til vores tjenester.
Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på SearchHouse tjenester eller systemer. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt via tjenester.
Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og SearchHouse kan straks spærre din adgang til alle tjenester eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.
SearchHouse giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information, Indhold eller andet materiale, der tilgængeliggøres via tjenester.

Links til andre internetsider
SearchHouse garanterer ikke for indhold på andre internetsider, der eventuelt linkes til på SearchHouse. Vi anbefaler, at betingelser for de pågældende sider læses grundigt, før man bruger dem.

Behandling af personoplysninger
Når tilmelder dig en event hos SearchHouse, indsamler og behandler SearchHouse visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som SearchHouse indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores Cookie og Persondatapolitik
Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt SearchHouse´s Cookie og Persondatapolitik
udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og SearchHouse og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Ret til at afvise kursister
SearchHouse forbeholder sig ret til at afvise kursister på et hvilket som helst grundlag uden begrundelse.

Force Majeure
SearchHouse er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud, aflysninger af events eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for SearchHouse rimelige kontrol.

Tvister og klager
I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan Du klage til SearchHouse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. SearchHouse træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet. Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan indbringes for de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler herom.

Kontakt
Hvis Du har spørgsmål, kan Du kontakte os på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Handelsesbetingelserne er sidst opdateret den 23.09.2020