Specialsøg grunduddannelseEn specialsøgs uddannelse i SearchHouse er bygget op i 3 selvstændige dele, så man kan frit vælge hvor langt man ønsker at gå med specialsøg. Det vil sige at man sagtens kan tage grunduddannelsen, uden at have ambitioner om at skulle arbejde operativt med sin hund bagefter.
Har derimod du ambitionerne om at blive operativ hundefører, er grunduddannelsen første trin på vejen til at komme ud og arbejde professionelt med din hund.
Efter fuldførelse af grunduddannelsen er næste trin specialisering, hvor du vælger hvilken fært din hund skal søge efter, hvis du ikke allerede har valgt i hvilken retning du vil gå. Her bliver fært og det aktuelle miljø grundigt indarbejdet i hunden, og der trænes op mod en certificering.
Sidste trin er certificering af hunden til operativ tjeneste. Beskrivelse af SearchHouse certificeringerne kan du finde på hjemmesiden under certificering.
Når du og hunden så er blevet certificeret, gælder certificeringen i 1 år, og i kommer på listen over SearchHouse certificeret hunde.

Første del er grunduddannelsen.
På specialsøg grunduddannelse opbygges hund og førers tekniske færdigheder, og ligger grunden for alt fremtidigt søgearbejde. På grunduddannelsen træner vi konsekvent hundene op den på neutral fært af KONG.
Der er flere Grundende til at vi grunduddanner alle hunde på KONG, er Først når hunde er teknisk klar til det, vil den endelige fært blive lagt på når man efter grunduddannelsen går videre til specialiseringen.

Grunduddannelsens indhold
Grunduddannelsen strækker sig over 10 måneder, hvor vi mødes til undervisning og træning ca. hver anden lørdag, i periodens februar til november, i alt mindst 19 gange.
Derud over er man i hele perioden velkommen til at træne med sammen med holdet fra Jylland, der træner ca. hver anden lørdag.
Allerede ved tilmelding for man login og adgang til vores on-line træningsportal, og on-line kurset i belønningsudvikling og markering, så man ikke behøver at vente til februar med at komme i gang.

Derudover indeholder grunduddannelsen
• Træning af en specialsøgshund efter de nyeste metoder
• Teorien bag uddannelsen
• Uddannelse af hunden på neutral fært af KONG
• Tilrettelægning og udviklingen af din træning med brug af træningsplaner
• Praktiske brug af trinvis, progressiv træning af alle elementerne i træningsplanen
• Praktiske træning og udvikling af markering, diskriminering, kvantificering og systematisk/detaljesøg
• Færthygiejne, håndtering af færtemner, tilsigtet og utilsigtet kontaminering af materialer
• Færtvandring i teori og praksis
• Brug af video i din træning
• Belønningsudvikling og brug
• Dette får du også med
• Adgang til vores ON-LINE træningsmodul; Belønningsudvikling og markering 
• Træningsplaner
• Supervision af dine videoer mellem trænings træffene
• Evaluering af dine videoer mellem træningstræffene
• Mellem hver undervisningssamling skal du indsende video af din træning.
Her vil vi give feed-back og vejlede og hjælpe dig løbende, så du har fremgang i træningen mellem samlingerne.

Grunduddannelsen indeholder følgende moduler:

Pre-opstart:
• ON-LINE træningsmodul: Belønningsudvikling og leg med KONG 
Modul 1:
• Grunduddannelsens koncept og opbygning
• Belønningsfærdigheder
• Belønningsudvikling
• Planlægning af træning
• Video som værktøj
Modul 2:  
• Sikker og stabil markering
• Teori om hundens næse
Modul 3:
• Kvantificering
• Færdteori
Modul 4:
• Diskriminering
• Kontraminering
Modul 5:
• Line-Up og færtkarrusel 
Modul 6:
• Systematisk søg
• Udarbejdelse af søgsprotokoller
Modul 7:
• Køretøjssøg
• Introduktion til laserdirigering
Modul 8:
• Indendørssøg 
• Udendørssøg
• Introduktion til radiodirigering
Modul 9:
• Areal/områdesøg
• Introduktion til nedgravet emner
• Introduktion til søg i vand
Modul 10:
• Afsluttende prøve

Efter gennemført forløbet vil du være undervist og trænet i, hvordan du grunduddanner en specialsøgshund, uddannet på neutral fært af KONG.
Har du fulgt undervisningsplanen og træningsplanen, vil du have en grunduddannet specialsøgshund, der er klar til sin specialisering på den fært, du ønsker, den skal arbejde med fremover.


Hvem kan deltage:
Grunduddannelsen er for dig der ønsker at arbejde operationelt eller kommerciel med en specialsøgshund, med henblik på opgaver i den private sektor.
Uddannelsen er også for dig, der ønsker at træne en hund op til samme niveau som professionelle specialsøgshunde, og ønsker at vide mere om de nyeste teknikker og metoder indenfor næsearbejde, og bare elsker at nørde med din hund
Alle hundefører og hunderacer kan deltage, uanset tidligere erfaring.
Uddannelsen er en læringsproces, hvor alle udvikler sig forskelligt. Derfor er det ikke målet i sig selv, at din hund er hund er klar til at gå videre til specialisering, når uddannelsen ender, men at du har fulgt undervisningen og afleveret dine opgaver, så du er rustet til at fortsætte træningen, til din hund er klar.

Krav og forventninger
For at du skal få det maksimale ud af din uddannelse, er vores forventninger at du træner målrette og fokuseret gennem hele forløbet, og aflever de aftalte opgaver til tiden.
Alt efter erfaring og niveau skal du forvente mellem 2 og 4 timers træning om ugen, gennem hele forløbet.